जाँच पठाउनुहोस्

हाम्रो उत्पादनहरू वा प्रिसेलिस्टको बारेमा सोधपुछको लागि, कृपया तपाईंको ईमेल हामीलाई दिनुहोस् र हामी २ 24 घण्टा भित्र सम्पर्कमा रहनेछौं। हामीसँग सीएनसी कम्प्युटर घन्डा प्रशोधन, गैन्ट्री मिलिंग, ए head्गल हेड, फेस मास्क मेशिन, सीईको साथ चार अक्ष मशीनिंग छ।